Pro umísťování elektrických zařízení v prostorech koupelen a sprchových koutů, platí elektrotechnické normy, které určují, jaká zařízení lze použít v instalovaných zónách. Norma, která řeší tuto problematiku je ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Prostory koupelen jsou rozděleny na zóny, které určují, jaká elektrická zařízení lze v jakých zónách instalovat.

Zóna 0
Vnitřní prostor vany nebo vany sprchového koutu. V této zóně lze instalovat pouze elektrická zařízení, která splňují požadavky pevného připojení a jsou přímo od výrobce určeny do této zóny. Dále je použita ochrana SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V a musejí mít alespoň krytí IPx7. Zdroj SELV a PELV musí být instalován mimo zóny 0 a 1.

Zóna 1
Prostor nad vanou do výšky 2,25 m. Zóna 1 je i prostor pod vanou. Mohou se instalovat pouze elektrická zařízení a pevným připojením, jako jsou ohřívače vody, ventilační zařízení, sušiče ručníku, svítidla, sprchová čerpadla, a podobná elektrická zařízení, určená do této zóny výrobcem. Jedná se o elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V a musejí mít alespoň krytí IPx4. Zdroj SELV a PELV musí být instalován mimo zóny 0 a 1. 

Zóna 2
Prostor okolí vany, navazující na zónu 1 do stran  0,6 m a výšky 2,25 m. Pro Českou republiku je zóna 2 nad zónou 1 až do výšky 3m. Lze zde instalovat zařízení určené pro zónu 1. Spínače a zásuvky zde umisťovat nelze, výjimkou jsou spínače a zásuvky obvodů SELV a PELV. Elektrické zařízení musí mít alespoň krytí IPx4.

Upozornění: Toto není přesné znění normy, ale zjednodušený výtah. Nejedná se ani o návod jak vybrat přesné zařízení, ale pouze o přiblížení problematiky. Dále platí, že elektrická zařízení musím instalovat osoba znalá (elektrikář), a nikoliv laik. Dbejte proto na svojí bezpečnost a bezpečnost druhých.